http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJHTLnaBNxGGLiyLbJyDmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Phi Nhung - Phi NhungÁo Mới Cà Mau - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tội Tình Phi Nhung 1127
02. Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình Phi Nhung 888
03. Áo Mới Cà Mau Phi Nhung 1231
04. Đám Cưới Nghèo Phi Nhung 949
05. Duyên Quê Phi Nhung 627
06. Chờ Người Phi Nhung 620
07. Đồng Sâu Xứ Lạ Phi Nhung 736
08. Ngày Buồn Phi Nhung 582
09. Ai Yêu Không Khổ Vì Yêu Phi Nhung 657
10. Mẹ Yêu Phi Nhung 591
11. Hành Trình Trên Đất Phù Sa Phi Nhung 665
12. Thương Em Lý Miệt Vườn Phi Nhung 658
13. Chuyện Tình Quán Bên Hồ Phi Nhung 623
14. Người Mang Tâm Sự Phi Nhung 575
15. Nỗi Buồn Chim Sáo Phi Nhung 642
16. Phận Tơ Tằm Phi Nhung 604
17. Tủi Phận Phi Nhung 748
18. Đường Tình Đôi Ngã Phi Nhung 656
19. Chiều Qua Phà Hậu Giang Phi Nhung 644
20. Tân Cổ Con Gái Của Mẹ 603

Related Videos