http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJHTLnaBNxGGLiyLbJyDmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Phi Nhung - Phi NhungÁo Mới Cà Mau - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tội Tình Phi Nhung 1116
02. Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình Phi Nhung 872
03. Áo Mới Cà Mau Phi Nhung 1217
04. Đám Cưới Nghèo Phi Nhung 945
05. Duyên Quê Phi Nhung 625
06. Chờ Người Phi Nhung 604
07. Đồng Sâu Xứ Lạ Phi Nhung 721
08. Ngày Buồn Phi Nhung 577
09. Ai Yêu Không Khổ Vì Yêu Phi Nhung 647
10. Mẹ Yêu Phi Nhung 578
11. Hành Trình Trên Đất Phù Sa Phi Nhung 656
12. Thương Em Lý Miệt Vườn Phi Nhung 656
13. Chuyện Tình Quán Bên Hồ Phi Nhung 613
14. Người Mang Tâm Sự Phi Nhung 561
15. Nỗi Buồn Chim Sáo Phi Nhung 633
16. Phận Tơ Tằm Phi Nhung 604
17. Tủi Phận Phi Nhung 729
18. Đường Tình Đôi Ngã Phi Nhung 643
19. Chiều Qua Phà Hậu Giang Phi Nhung 639
20. Tân Cổ Con Gái Của Mẹ 584

Related Videos