http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJHTLnaBNxGGLiyLbJyDmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Phi Nhung - Phi NhungÁo Mới Cà Mau - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tội Tình Phi Nhung 1112
02. Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình Phi Nhung 866
03. Áo Mới Cà Mau Phi Nhung 1207
04. Đám Cưới Nghèo Phi Nhung 944
05. Duyên Quê Phi Nhung 616
06. Chờ Người Phi Nhung 596
07. Đồng Sâu Xứ Lạ Phi Nhung 713
08. Ngày Buồn Phi Nhung 562
09. Ai Yêu Không Khổ Vì Yêu Phi Nhung 639
10. Mẹ Yêu Phi Nhung 570
11. Hành Trình Trên Đất Phù Sa Phi Nhung 648
12. Thương Em Lý Miệt Vườn Phi Nhung 647
13. Chuyện Tình Quán Bên Hồ Phi Nhung 605
14. Người Mang Tâm Sự Phi Nhung 557
15. Nỗi Buồn Chim Sáo Phi Nhung 626
16. Phận Tơ Tằm Phi Nhung 602
17. Tủi Phận Phi Nhung 721
18. Đường Tình Đôi Ngã Phi Nhung 641
19. Chiều Qua Phà Hậu Giang Phi Nhung 632
20. Tân Cổ Con Gái Của Mẹ 561

Related Videos