http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJHTLnaBNxGGLiyLbJyDmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Phi Nhung - Phi NhungÁo Mới Cà Mau - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tội Tình Phi Nhung 1107
02. Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình Phi Nhung 862
03. Áo Mới Cà Mau Phi Nhung 1184
04. Đám Cưới Nghèo Phi Nhung 941
05. Duyên Quê Phi Nhung 616
06. Chờ Người Phi Nhung 596
07. Đồng Sâu Xứ Lạ Phi Nhung 713
08. Ngày Buồn Phi Nhung 555
09. Ai Yêu Không Khổ Vì Yêu Phi Nhung 637
10. Mẹ Yêu Phi Nhung 562
11. Hành Trình Trên Đất Phù Sa Phi Nhung 647
12. Thương Em Lý Miệt Vườn Phi Nhung 646
13. Chuyện Tình Quán Bên Hồ Phi Nhung 602
14. Người Mang Tâm Sự Phi Nhung 554
15. Nỗi Buồn Chim Sáo Phi Nhung 624
16. Phận Tơ Tằm Phi Nhung 600
17. Tủi Phận Phi Nhung 718
18. Đường Tình Đôi Ngã Phi Nhung 635
19. Chiều Qua Phà Hậu Giang Phi Nhung 625
20. Tân Cổ Con Gái Của Mẹ 558

Related Videos