-

Album/Playlist
Bạc Trắng Lửa Hồng - Thanh VũNo. Song Title Singers Views
01. Ánh Trăng Đêm Buồn Thanh Vũ 437
02. Bạc Trắng Lửa Hồng Thanh Vũ 431
03. Bài Thơ Cuối Cùng Thanh Vũ 259
04. Chuyện Tình Gian Nan Thanh Vũ 285
05. Đôi Mắt Người Xưa Thanh Vũ 237
06. Đường Tình Đôi Ngã Thanh Vũ 289
07. Hoa Sứ Nhà Nàng Thanh Vũ 269
08. Lá Thư Đô Thị Thanh Vũ 302

Related Videos