-

Album/Playlist
Bạc Trắng Lửa Hồng - Thanh VũNo. Song Title Singers Views
01. Ánh Trăng Đêm Buồn Thanh Vũ 367
02. Bạc Trắng Lửa Hồng Thanh Vũ 367
03. Bài Thơ Cuối Cùng Thanh Vũ 213
04. Chuyện Tình Gian Nan Thanh Vũ 235
05. Đôi Mắt Người Xưa Thanh Vũ 186
06. Đường Tình Đôi Ngã Thanh Vũ 234
07. Hoa Sứ Nhà Nàng Thanh Vũ 216
08. Lá Thư Đô Thị Thanh Vũ 257

Related Videos