http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJHTknNSnHQmWFyZFctFHkH -

Album/Playlist
Một Đời Tìm Nhau - Như QuỳnhMột Đời Tìm Nhau - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Ta Gặp Lại Ta Như Quỳnh 541
02. Chờ Một Ngày Như Quỳnh 379
03. Chuyện Buồn Tình Yêu Như Quỳnh 505
04. Giọt Sầu Chưa Vơi Như Quỳnh 401
05. Một Đời Tìm Nhau Như Quỳnh 448
06. Một Mình Thôi Như Quỳnh 430
07. Những Ngày Yêu Nhau Như Quỳnh 335
08. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Như Quỳnh 439

Related Videos