http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGTkHsBEpbNditLbJTvmkH -

Album/Playlist
Giấc Mơ Tuyệt Vời - Vĩnh Tâm ft. Hoài SaEm Đã Xa Tôi - Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cho Em Ngày Nắng Xanh Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 395
02. Em Đã Xa Tôi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 339
03. Giấc Mơ Tuyệt Vời Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 396
04. Gọi Tên Bốn Mùa Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 346
05. Hãy Để Mưa Rơi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 447
06. Khoảnh Khắc Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 399
07. Lỡ Lầm Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 372
08. Lẻ Loi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 343
09. Mưa Phi Trường Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 380
10. Mưa Xuân Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 369
11. Rồi Như Đá Ngây Ngô Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 316
12. Về Với Anh Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 363

Related Videos