http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGTkHsBEpbNditLbJTvmkH -

Album/Playlist
Giấc Mơ Tuyệt Vời - Vĩnh Tâm ft. Hoài SaEm Đã Xa Tôi - Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cho Em Ngày Nắng Xanh Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 390
02. Em Đã Xa Tôi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 335
03. Giấc Mơ Tuyệt Vời Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 394
04. Gọi Tên Bốn Mùa Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 342
05. Hãy Để Mưa Rơi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 445
06. Khoảnh Khắc Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 395
07. Lỡ Lầm Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 368
08. Lẻ Loi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 340
09. Mưa Phi Trường Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 377
10. Mưa Xuân Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 361
11. Rồi Như Đá Ngây Ngô Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 314
12. Về Với Anh Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 361

Related Videos