http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGTkHsBEpbNditLbJTvmkH -

Album/Playlist
Giấc Mơ Tuyệt Vời - Vĩnh Tâm ft. Hoài SaEm Đã Xa Tôi - Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cho Em Ngày Nắng Xanh Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 399
02. Em Đã Xa Tôi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 340
03. Giấc Mơ Tuyệt Vời Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 402
04. Gọi Tên Bốn Mùa Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 346
05. Hãy Để Mưa Rơi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 454
06. Khoảnh Khắc Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 400
07. Lỡ Lầm Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 374
08. Lẻ Loi Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 345
09. Mưa Phi Trường Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 381
10. Mưa Xuân Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 369
11. Rồi Như Đá Ngây Ngô Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 319
12. Về Với Anh Vĩnh Tâm ft. Hoài Sa 367

Related Videos