http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJmTLmsdEQQJJhyLvcTbGkm -

Album/Playlist
Cho Mẹ Cho Em Và Cho Tôi - Phạm Phương ThảoTừ Trên Đỉnh Núi - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buông Áo Em Ra Phạm Phương Thảo 381
02. Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương Phạm Phương Thảo 312
03. Cô Dân Quân Làng Đỏ Phạm Phương Thảo 354
04. Dáng Đứng Bến Tre Phạm Phương Thảo 369
05. Cô Gái Pa 470
06. Đường Cày Đảm Đang Phạm Phương Thảo 328
07. Nhớ Về Mẹ Suốt Phạm Phương Thảo 358
08. Người Con Gái Sông La Phạm Phương Thảo 332
09. Từ Trên Đỉnh Núi Phạm Phương Thảo 398
10. Sợi Nhớ Sợi Thương Phạm Phương Thảo 378

Related Videos