http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJmTLmsdEQQJJhyLvcTbGkm -

Album/Playlist
Cho Mẹ Cho Em Và Cho Tôi - Phạm Phương ThảoTừ Trên Đỉnh Núi - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buông Áo Em Ra Phạm Phương Thảo 392
02. Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương Phạm Phương Thảo 323
03. Cô Dân Quân Làng Đỏ Phạm Phương Thảo 363
04. Dáng Đứng Bến Tre Phạm Phương Thảo 380
05. Cô Gái Pa 478
06. Đường Cày Đảm Đang Phạm Phương Thảo 337
07. Nhớ Về Mẹ Suốt Phạm Phương Thảo 366
08. Người Con Gái Sông La Phạm Phương Thảo 338
09. Từ Trên Đỉnh Núi Phạm Phương Thảo 411
10. Sợi Nhớ Sợi Thương Phạm Phương Thảo 389

Related Videos