http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJmTLmsdEQQJJhyLvcTbGkm -

Album/Playlist
Cho Mẹ Cho Em Và Cho Tôi - Phạm Phương ThảoTừ Trên Đỉnh Núi - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buông Áo Em Ra Phạm Phương Thảo 406
02. Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương Phạm Phương Thảo 365
03. Cô Dân Quân Làng Đỏ Phạm Phương Thảo 386
04. Dáng Đứng Bến Tre Phạm Phương Thảo 401
05. Cô Gái Pa 490
06. Đường Cày Đảm Đang Phạm Phương Thảo 360
07. Nhớ Về Mẹ Suốt Phạm Phương Thảo 384
08. Người Con Gái Sông La Phạm Phương Thảo 367
09. Từ Trên Đỉnh Núi Phạm Phương Thảo 437
10. Sợi Nhớ Sợi Thương Phạm Phương Thảo 408

Related Videos