http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJmTLmsdEQQJJhyLvcTbGkm -

Album/Playlist
Cho Mẹ Cho Em Và Cho Tôi - Phạm Phương ThảoTừ Trên Đỉnh Núi - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buông Áo Em Ra Phạm Phương Thảo 401
02. Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương Phạm Phương Thảo 330
03. Cô Dân Quân Làng Đỏ Phạm Phương Thảo 373
04. Dáng Đứng Bến Tre Phạm Phương Thảo 391
05. Cô Gái Pa 482
06. Đường Cày Đảm Đang Phạm Phương Thảo 348
07. Nhớ Về Mẹ Suốt Phạm Phương Thảo 374
08. Người Con Gái Sông La Phạm Phương Thảo 346
09. Từ Trên Đỉnh Núi Phạm Phương Thảo 419
10. Sợi Nhớ Sợi Thương Phạm Phương Thảo 399

Related Videos