http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnTkGadENCmdxtkbxyvmZG -

Album/Playlist
Thuyền Mơ - Various ArtistsChiều - Khắc Triệu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Tàn Bến Ngự Ánh Tuyết 340
02. Bóng Chiều Xưa Hồng Hạnh 356
03. Chiều Khắc Triệu 381
04. Tiếng Xưa Ngọc Yến 386
05. Bến Xuân Xanh Thanh Phương 368
06. Khúc Nhạc Dưới Trăng Thanh Thúy 351
07. Ngọc Lan Thu Hà 399
08. Thuyền Mơ Thùy Dương 380
09. Ơn Nghĩa Sinh Thành Tố Hà 340

Related Videos