http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnTkGadENCmdxtkbxyvmZG -

Album/Playlist
Thuyền Mơ - Various ArtistsChiều - Khắc Triệu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Tàn Bến Ngự Ánh Tuyết 333
02. Bóng Chiều Xưa Hồng Hạnh 352
03. Chiều Khắc Triệu 375
04. Tiếng Xưa Ngọc Yến 371
05. Bến Xuân Xanh Thanh Phương 360
06. Khúc Nhạc Dưới Trăng Thanh Thúy 346
07. Ngọc Lan Thu Hà 396
08. Thuyền Mơ Thùy Dương 374
09. Ơn Nghĩa Sinh Thành Tố Hà 327

Related Videos