http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnTkGadENCmdxtkbxyvmZG -

Album/Playlist
Thuyền Mơ - Various ArtistsChiều - Khắc Triệu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Tàn Bến Ngự Ánh Tuyết 330
02. Bóng Chiều Xưa Hồng Hạnh 351
03. Chiều Khắc Triệu 370
04. Tiếng Xưa Ngọc Yến 363
05. Bến Xuân Xanh Thanh Phương 359
06. Khúc Nhạc Dưới Trăng Thanh Thúy 346
07. Ngọc Lan Thu Hà 394
08. Thuyền Mơ Thùy Dương 371
09. Ơn Nghĩa Sinh Thành Tố Hà 326

Related Videos