http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxmyknadJSnpzLTLbJyDGLn -

Album/Playlist
Giọt Lệ Thiên Thu - Trịnh Công SơnDiễm Xưa - Hồng Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Diễm Xưa Hồng Nhung 368
02. Em Đã Cho Tôi Bầu Trời Quang Minh 253
03. Đời Cho Ta Thế Tam Ca Thế Hệ Mới 234
04. Ru Đời Đi Nhé Cẩm Vân 309
05. Tạ Ơn Bảo Phúc 238
06. Yêu Dấu Tan Theo Cẩm Vân 275

Related Videos