http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHxnyLHadJlHWzDyLbJtbnLm -

Album/Playlist
Giọt Lệ Thiên Thu - Trịnh Công SơnEm Đã Cho Tôi Bầu Trời - Quang Minh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Diễm Xưa Hồng Nhung 372
02. Em Đã Cho Tôi Bầu Trời Quang Minh 257
03. Đời Cho Ta Thế Tam Ca Thế Hệ Mới 235
04. Ru Đời Đi Nhé Cẩm Vân 320
05. Tạ Ơn Bảo Phúc 238
06. Yêu Dấu Tan Theo Cẩm Vân 275

Related Videos