http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHxnyLHadJlHWzDyLbJtbnLm -

Album/Playlist
Giọt Lệ Thiên Thu - Trịnh Công SơnEm Đã Cho Tôi Bầu Trời - Quang Minh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Diễm Xưa Hồng Nhung 367
02. Em Đã Cho Tôi Bầu Trời Quang Minh 252
03. Đời Cho Ta Thế Tam Ca Thế Hệ Mới 232
04. Ru Đời Đi Nhé Cẩm Vân 306
05. Tạ Ơn Bảo Phúc 237
06. Yêu Dấu Tan Theo Cẩm Vân 273

Related Videos