http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmxHyLGaBJSnQSAyLbcyFnLn -

Album/Playlist
Giọt Lệ Thiên Thu - Trịnh Công SơnRu Đời Đi Nhé - Cẩm Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Diễm Xưa Hồng Nhung 368
02. Em Đã Cho Tôi Bầu Trời Quang Minh 254
03. Đời Cho Ta Thế Tam Ca Thế Hệ Mới 235
04. Ru Đời Đi Nhé Cẩm Vân 310
05. Tạ Ơn Bảo Phúc 238
06. Yêu Dấu Tan Theo Cẩm Vân 275

Related Videos