http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJnyLnsdclHplWykDJTDGZm -

Album/Playlist
Giọt Lệ Thiên Thu - Trịnh Công SơnTạ Ơn - Bảo Phúc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Diễm Xưa Hồng Nhung 372
02. Em Đã Cho Tôi Bầu Trời Quang Minh 257
03. Đời Cho Ta Thế Tam Ca Thế Hệ Mới 236
04. Ru Đời Đi Nhé Cẩm Vân 321
05. Tạ Ơn Bảo Phúc 239
06. Yêu Dấu Tan Theo Cẩm Vân 276

Related Videos