http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxHtknaduQgCmiTLvxTFGkG -

Album/Playlist
Đi Giữa Mọi Người Để Nhớ Một Người - Nhiều Ca SĩBài Tình Cho Giai Nhân - Ý Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bài Tình Cho Giai Nhân Various Artists 295
02. Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi Thái Hà 276
03. Tình Yêu Có Khi Thái Hà 285
04. Vừa Biết Dấu Yêu Thái Hà 252
05. Hình Bóng Một Nụ Cười Tuấn Ngọc 312
06. Hoa Có Vàng Nơi Ấy Tuấn Ngọc 332
07. Bài Tình Cho Giai Nhân Ý Lan 308
08. Ừ Thôi Sông Cũng Xa Nguồn Ý Lan 250
09. Trong Tôi Còn Phố Cũ Ý Lan 257

Related Videos