http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcHTZnNdipXgLkyZDJyvGLm -

Album/Playlist
Đi Giữa Mọi Người Để Nhớ Một Người - Nhiều Ca SĩỪ Thôi Sông Cũng Xa Nguồn - Ý Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bài Tình Cho Giai Nhân Various Artists 300
02. Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi Thái Hà 277
03. Tình Yêu Có Khi Thái Hà 290
04. Vừa Biết Dấu Yêu Thái Hà 255
05. Hình Bóng Một Nụ Cười Tuấn Ngọc 315
06. Hoa Có Vàng Nơi Ấy Tuấn Ngọc 336
07. Bài Tình Cho Giai Nhân Ý Lan 309
08. Ừ Thôi Sông Cũng Xa Nguồn Ý Lan 253
09. Trong Tôi Còn Phố Cũ Ý Lan 262

Related Videos