http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJnTZGsACZiFLbyLDxyDmZG -

Album/Playlist
Nỗi Nhớ Bên Ta - Liya NguyễnNụ Cười Trên Môi - Liya Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Tay Tuổi Học Trò (Sỏi Đá Cũng Biết Yêu OST) Liya Nguyễn 149
02. Nụ Cười Trên Môi Liya Nguyễn 138
03. Nỗi Nhớ Bên Ta Liya Nguyễn 136

Related Videos