http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmykHNBxvRhJNtkvcTvnZn -

Album/Playlist
Một Chặng Đường - Trọng TấnHương Thầm - Trọng Tấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Đàn Bầu Trọng Tấn 350
02. Hương Thầm Trọng Tấn 333
03. Đồng Đội Trọng Tấn ft. Đăng Dương ft. Việt Hoàn 309
04. Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa Trọng Tấn 308
05. Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ Trọng Tấn 378
06. Bài Ca Thống Nhất Trọng Tấn 335
07. Mùa Xuân Trên Quê Hương Trọng Tấn 322
08. Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn ft. Anh Thơ 352
09. Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca Trọng Tấn ft. Anh Thơ 343
10. Quê Hương Trọng Tấn 347

Related Videos