http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHxnTZGNBcFEhcJyLbJybGLm -

Album/Playlist
Một Chặng Đường - Trọng TấnĐồng Đội - Trọng Tấn ft. Đăng Dương ft. Việt Hoàn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Đàn Bầu Trọng Tấn 347
02. Hương Thầm Trọng Tấn 331
03. Đồng Đội Trọng Tấn ft. Đăng Dương ft. Việt Hoàn 302
04. Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa Trọng Tấn 305
05. Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ Trọng Tấn 375
06. Bài Ca Thống Nhất Trọng Tấn 332
07. Mùa Xuân Trên Quê Hương Trọng Tấn 318
08. Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn ft. Anh Thơ 346
09. Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca Trọng Tấn ft. Anh Thơ 339
10. Quê Hương Trọng Tấn 343

Related Videos