http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHyLHsVxbuhRQyLvJyDHLm -

Album/Playlist
Một Chặng Đường - Trọng TấnQuê Hương - Trọng Tấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Đàn Bầu Trọng Tấn 350
02. Hương Thầm Trọng Tấn 332
03. Đồng Đội Trọng Tấn ft. Đăng Dương ft. Việt Hoàn 307
04. Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa Trọng Tấn 307
05. Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ Trọng Tấn 377
06. Bài Ca Thống Nhất Trọng Tấn 334
07. Mùa Xuân Trên Quê Hương Trọng Tấn 320
08. Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn ft. Anh Thơ 349
09. Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca Trọng Tấn ft. Anh Thơ 341
10. Quê Hương Trọng Tấn 346

Related Videos