http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHyLHsVxbuhRQyLvJyDHLm -

Album/Playlist
Một Chặng Đường - Trọng TấnQuê Hương - Trọng Tấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Đàn Bầu Trọng Tấn 353
02. Hương Thầm Trọng Tấn 336
03. Đồng Đội Trọng Tấn ft. Đăng Dương ft. Việt Hoàn 315
04. Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa Trọng Tấn 316
05. Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ Trọng Tấn 380
06. Bài Ca Thống Nhất Trọng Tấn 339
07. Mùa Xuân Trên Quê Hương Trọng Tấn 325
08. Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn ft. Anh Thơ 357
09. Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca Trọng Tấn ft. Anh Thơ 346
10. Quê Hương Trọng Tấn 354

Related Videos