http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHyLHsVxbuhRQyLvJyDHLm -

Album/Playlist
Một Chặng Đường - Trọng TấnQuê Hương - Trọng Tấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Đàn Bầu Trọng Tấn 361
02. Hương Thầm Trọng Tấn 345
03. Đồng Đội Trọng Tấn ft. Đăng Dương ft. Việt Hoàn 320
04. Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa Trọng Tấn 325
05. Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ Trọng Tấn 385
06. Bài Ca Thống Nhất Trọng Tấn 342
07. Mùa Xuân Trên Quê Hương Trọng Tấn 333
08. Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn ft. Anh Thơ 365
09. Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca Trọng Tấn ft. Anh Thơ 357
10. Quê Hương Trọng Tấn 375

Related Videos