http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJmTZmNdibhzVnykFJTbHkn -

Album/Playlist
Lời Nói Dối Chân Thật - Thái Thùy LinhCó Là Gì Đâu Anh - Thái Thùy Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bài Tango Cho Anh Thái Thùy Linh 379
02. Có Là Gì Đâu Anh Thái Thùy Linh 292
03. Em Đã Yêu Thái Thùy Linh 324
04. Em Không Muốn Dối Gian Tình Anh Thái Thùy Linh 337
05. Lời Nói Dối Chân Thật Thái Thùy Linh 382
06. Người Tình Lạc Lối Thái Thùy Linh 295
07. Nỗi Niềm Đau Thái Thùy Linh 336
08. Thôi Không Còn Tình Yêu Thái Thùy Linh 309
09. Trái Tim Băng Giá. Thái Thùy Linh 310
10. Trái Tim Lạnh Giá Thái Thùy Linh 297
11. Về Với Yêu Thương Thái Thùy Linh 283
12. Yêu Người Mãi Thôi Thái Thùy Linh 272

Related Videos