http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHykHsVuvgAgnyLDxyFnLm -

Album/Playlist
Lời Nói Dối Chân Thật - Thái Thùy LinhYêu Người Mãi Thôi - Thái Thùy Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bài Tango Cho Anh Thái Thùy Linh 371
02. Có Là Gì Đâu Anh Thái Thùy Linh 287
03. Em Đã Yêu Thái Thùy Linh 320
04. Em Không Muốn Dối Gian Tình Anh Thái Thùy Linh 332
05. Lời Nói Dối Chân Thật Thái Thùy Linh 377
06. Người Tình Lạc Lối Thái Thùy Linh 293
07. Nỗi Niềm Đau Thái Thùy Linh 330
08. Thôi Không Còn Tình Yêu Thái Thùy Linh 300
09. Trái Tim Băng Giá. Thái Thùy Linh 304
10. Trái Tim Lạnh Giá Thái Thùy Linh 292
11. Về Với Yêu Thương Thái Thùy Linh 278
12. Yêu Người Mãi Thôi Thái Thùy Linh 267

Related Videos