http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtZmspdEucCQTLDJyDmLm -

Album/Playlist
The Best Remix Songs - Thanh ThảoÔi Tình Yêu (Remix) - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix) Thanh Thảo 53
02. Xót Xa (Remix) Thanh Thảo 79
03. Bạc Trắng Tình Đời (Remix) Thanh Thảo 85
04. Hãy Yêu Nhau (Remix) Thanh Thảo 52
05. OK Chia Tay (Remix) Thanh Thảo 100
06. Vị Ngọt Đôi Môi (Remix) Thanh Thảo 75
07. Em Sẽ Là Người Ra Đi (Remix) Thanh Thảo 80
08. Ôi Tình Yêu (Remix) Thanh Thảo 51
09. Tình Yêu Của Tôi (Remix) Thanh Thảo 56
10. Con Bướm Xuân (Remix) Thanh Thảo 90

Related Videos