http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtZmspdEucCQTLDJyDmLm -

Album/Playlist
The Best Remix Songs - Thanh ThảoÔi Tình Yêu (Remix) - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix) Thanh Thảo 31
02. Xót Xa (Remix) Thanh Thảo 50
03. Bạc Trắng Tình Đời (Remix) Thanh Thảo 68
04. Hãy Yêu Nhau (Remix) Thanh Thảo 30
05. OK Chia Tay (Remix) Thanh Thảo 92
06. Vị Ngọt Đôi Môi (Remix) Thanh Thảo 52
07. Em Sẽ Là Người Ra Đi (Remix) Thanh Thảo 57
08. Ôi Tình Yêu (Remix) Thanh Thảo 38
09. Tình Yêu Của Tôi (Remix) Thanh Thảo 32
10. Con Bướm Xuân (Remix) Thanh Thảo 76

Related Videos