http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtZmspdEucCQTLDJyDmLm -

Album/Playlist
The Best Remix Songs - Thanh ThảoÔi Tình Yêu (Remix) - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix) Thanh Thảo 24
02. Xót Xa (Remix) Thanh Thảo 36
03. Bạc Trắng Tình Đời (Remix) Thanh Thảo 62
04. Hãy Yêu Nhau (Remix) Thanh Thảo 28
05. OK Chia Tay (Remix) Thanh Thảo 86
06. Vị Ngọt Đôi Môi (Remix) Thanh Thảo 46
07. Em Sẽ Là Người Ra Đi (Remix) Thanh Thảo 53
08. Ôi Tình Yêu (Remix) Thanh Thảo 31
09. Tình Yêu Của Tôi (Remix) Thanh Thảo 22
10. Con Bướm Xuân (Remix) Thanh Thảo 64

Related Videos