http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtZmspdEucCQTLDJyDmLm -

Album/Playlist
The Best Remix Songs - Thanh ThảoÔi Tình Yêu (Remix) - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix) Thanh Thảo 20
02. Xót Xa (Remix) Thanh Thảo 33
03. Bạc Trắng Tình Đời (Remix) Thanh Thảo 58
04. Hãy Yêu Nhau (Remix) Thanh Thảo 27
05. OK Chia Tay (Remix) Thanh Thảo 77
06. Vị Ngọt Đôi Môi (Remix) Thanh Thảo 38
07. Em Sẽ Là Người Ra Đi (Remix) Thanh Thảo 45
08. Ôi Tình Yêu (Remix) Thanh Thảo 28
09. Tình Yêu Của Tôi (Remix) Thanh Thảo 19
10. Con Bướm Xuân (Remix) Thanh Thảo 58

Related Videos