http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtZmspdEucCQTLDJyDmLm -

Album/Playlist
The Best Remix Songs - Thanh ThảoÔi Tình Yêu (Remix) - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix) Thanh Thảo 42
02. Xót Xa (Remix) Thanh Thảo 65
03. Bạc Trắng Tình Đời (Remix) Thanh Thảo 80
04. Hãy Yêu Nhau (Remix) Thanh Thảo 41
05. OK Chia Tay (Remix) Thanh Thảo 97
06. Vị Ngọt Đôi Môi (Remix) Thanh Thảo 66
07. Em Sẽ Là Người Ra Đi (Remix) Thanh Thảo 69
08. Ôi Tình Yêu (Remix) Thanh Thảo 43
09. Tình Yêu Của Tôi (Remix) Thanh Thảo 47
10. Con Bướm Xuân (Remix) Thanh Thảo 86

Related Videos