http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxnyknNduQxxDHyZbJTvmkG -

Album/Playlist
Nhạc Yêu Cầu 1 - CD2 - Ngọc LanTình Đẹp Như Mơ - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Đẹp Như Mơ Ngọc Lan 475
02. Tình Xưa Xa Rồi Ngọc Lan 339
03. Tuyết Rơi Ngọc Lan 309
04. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Ngọc Lan 344
05. Và Tôi Cũng Yêu Em Ngọc Lan 272
06. Xin Thời Gian Đừng Trôi Ngọc Lan 317

Related Videos