http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxnyknNduQxxDHyZbJTvmkG -

Album/Playlist
Nhạc Yêu Cầu 1 - CD2 - Ngọc LanTình Đẹp Như Mơ - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Đẹp Như Mơ Ngọc Lan 486
02. Tình Xưa Xa Rồi Ngọc Lan 341
03. Tuyết Rơi Ngọc Lan 314
04. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Ngọc Lan 348
05. Và Tôi Cũng Yêu Em Ngọc Lan 273
06. Xin Thời Gian Đừng Trôi Ngọc Lan 322

Related Videos