http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxnyknNduQxxDHyZbJTvmkG -

Album/Playlist
Nhạc Yêu Cầu 1 - CD2 - Ngọc LanTình Đẹp Như Mơ - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Đẹp Như Mơ Ngọc Lan 491
02. Tình Xưa Xa Rồi Ngọc Lan 348
03. Tuyết Rơi Ngọc Lan 320
04. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Ngọc Lan 355
05. Và Tôi Cũng Yêu Em Ngọc Lan 280
06. Xin Thời Gian Đừng Trôi Ngọc Lan 329

Related Videos