http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyLHaVupcJFxtLDxyFHZG -

Album/Playlist
Nhạc Yêu Cầu 1 - CD2 - Ngọc LanXin Thời Gian Đừng Trôi - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Đẹp Như Mơ Ngọc Lan 498
02. Tình Xưa Xa Rồi Ngọc Lan 352
03. Tuyết Rơi Ngọc Lan 327
04. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Ngọc Lan 358
05. Và Tôi Cũng Yêu Em Ngọc Lan 292
06. Xin Thời Gian Đừng Trôi Ngọc Lan 335

Related Videos