http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJHyZnNSdFhdaltkvctFHLm -

Album/Playlist
Giọng Hát Việt: Vòng Đối Đầu (Tuần 3) - Various ArtistsHương Xưa (Live) - Nguyễn Trọng Khương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Về Nơi Đâu (Live) Nguyễn Hương Giang ft. Minh Quyền 338
02. Alone (Live) Nguyễn Kiên Giang ft. Minh Trí 225
03. Fallin' (Live) Đặng Thị Thu Thủy ft. Gia Bảo 228
04. Hương Xưa (Live) Nguyễn Trọng Khương 185
05. Stronger (Live) Tiêu Châu Như Quỳnh ft. Bùi Caroon 208
06. Lặng Thầm Một Tình Yêu (Live) Nguyễn Thùy Linh 204
07. Move Like Jagger (Live) Dương Trần Nghĩa ft. Trần Nguyên Long 187

Related Videos