http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJHyZnNSdFhdaltkvctFHLm -

Album/Playlist
Giọng Hát Việt: Vòng Đối Đầu (Tuần 3) - Various ArtistsHương Xưa (Live) - Nguyễn Trọng Khương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Về Nơi Đâu (Live) Nguyễn Hương Giang ft. Minh Quyền 348
02. Alone (Live) Nguyễn Kiên Giang ft. Minh Trí 227
03. Fallin' (Live) Đặng Thị Thu Thủy ft. Gia Bảo 229
04. Hương Xưa (Live) Nguyễn Trọng Khương 189
05. Stronger (Live) Tiêu Châu Như Quỳnh ft. Bùi Caroon 212
06. Lặng Thầm Một Tình Yêu (Live) Nguyễn Thùy Linh 210
07. Move Like Jagger (Live) Dương Trần Nghĩa ft. Trần Nguyên Long 194

Related Videos