http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJHyZnNSdFhdaltkvctFHLm -

Album/Playlist
Giọng Hát Việt: Vòng Đối Đầu (Tuần 3) - Various ArtistsHương Xưa (Live) - Nguyễn Trọng Khương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Về Nơi Đâu (Live) Nguyễn Hương Giang ft. Minh Quyền 350
02. Alone (Live) Nguyễn Kiên Giang ft. Minh Trí 238
03. Fallin' (Live) Đặng Thị Thu Thủy ft. Gia Bảo 231
04. Hương Xưa (Live) Nguyễn Trọng Khương 198
05. Stronger (Live) Tiêu Châu Như Quỳnh ft. Bùi Caroon 214
06. Lặng Thầm Một Tình Yêu (Live) Nguyễn Thùy Linh 212
07. Move Like Jagger (Live) Dương Trần Nghĩa ft. Trần Nguyên Long 202

Related Videos