http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyLmaBiBEuaWTkbxtFGkG -

Album/Playlist
Đời Và Bạn - Châu Gia KiệtMong Đời Thứ Lỗi ( Tiền Và Bạn ) - Châu Gia Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Sẽ Đến Bên Em Châu Gia Kiệt 381
02. Chuyện Đời Nghệ Sĩ Châu Gia Kiệt 370
03. Đẹp Trai Thì Sao Châu Gia Kiệt 325
04. Gã Si Tình Châu Gia Kiệt 335
05. Mong Đời Thứ Lỗi ( Tiền Và Bạn ) Châu Gia Kiệt 398
06. Ok Chia Tay Châu Gia Kiệt 477
07. Phù Du Trắng Châu Gia Kiệt 409
08. Tình Ơi Mi Là Chi Châu Gia Kiệt 338
09. Cơn Bão Tình Châu Gia Kiệt 271

Related Videos