http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyLnsduBiiahtkDJtbHkG -

Album/Playlist




Đời Và Bạn - Châu Gia Kiệt



Ok Chia Tay - Châu Gia Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Sẽ Đến Bên Em Châu Gia Kiệt 389
02. Chuyện Đời Nghệ Sĩ Châu Gia Kiệt 389
03. Đẹp Trai Thì Sao Châu Gia Kiệt 339
04. Gã Si Tình Châu Gia Kiệt 339
05. Mong Đời Thứ Lỗi ( Tiền Và Bạn ) Châu Gia Kiệt 410
06. Ok Chia Tay Châu Gia Kiệt 481
07. Phù Du Trắng Châu Gia Kiệt 414
08. Tình Ơi Mi Là Chi Châu Gia Kiệt 351
09. Cơn Bão Tình Châu Gia Kiệt 276

Related Videos