http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyLnsduBiiahtkDJtbHkG -

Album/Playlist
Đời Và Bạn - Châu Gia KiệtOk Chia Tay - Châu Gia Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Sẽ Đến Bên Em Châu Gia Kiệt 404
02. Chuyện Đời Nghệ Sĩ Châu Gia Kiệt 412
03. Đẹp Trai Thì Sao Châu Gia Kiệt 410
04. Gã Si Tình Châu Gia Kiệt 354
05. Mong Đời Thứ Lỗi ( Tiền Và Bạn ) Châu Gia Kiệt 423
06. Ok Chia Tay Châu Gia Kiệt 508
07. Phù Du Trắng Châu Gia Kiệt 430
08. Tình Ơi Mi Là Chi Châu Gia Kiệt 365
09. Cơn Bão Tình Châu Gia Kiệt 287

Related Videos