http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtLnazluRSmiyLvJtDGkm -

Album/Playlist
Dương Tấn Sơn- Quốc Dũng- Thoát Ly - Various ArtistsRu Tôi Giấc Mộng - Thanh Hương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cho Em Ngày Nắng Xanh Tấn Sơn 158
02. Ngại Ngùng Tấn Sơn 141
03. Mai Bá Thông 155
04. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Thanh Phương 112
05. Thoát Ly Tấn Sơn 114
06. Đường Xưa Bảo Yến 139
07. Hoang Vắng Tấn Sơn 120
08. Trái Tim Tội Lỗi Tấn Sơn 127
09. Kẻ Đau Tình Tấn Sơn 173
10. Ta Tấn Sơn 138
11. Ru Tôi Giấc Mộng Thanh Hương 140
12. Khoảng Cách Tấn Sơn 168
13. Lk: Tôi Thương; Bên Nhau Ngày Vui Tấn Sơn 162

Related Videos