http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtLnazluRSmiyLvJtDGkm -

Album/Playlist
Dương Tấn Sơn- Quốc Dũng- Thoát Ly - Various ArtistsRu Tôi Giấc Mộng - Thanh Hương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cho Em Ngày Nắng Xanh Tấn Sơn 147
02. Ngại Ngùng Tấn Sơn 134
03. Mai Bá Thông 149
04. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Thanh Phương 109
05. Thoát Ly Tấn Sơn 103
06. Đường Xưa Bảo Yến 130
07. Hoang Vắng Tấn Sơn 116
08. Trái Tim Tội Lỗi Tấn Sơn 122
09. Kẻ Đau Tình Tấn Sơn 171
10. Ta Tấn Sơn 135
11. Ru Tôi Giấc Mộng Thanh Hương 133
12. Khoảng Cách Tấn Sơn 155
13. Lk: Tôi Thương; Bên Nhau Ngày Vui Tấn Sơn 154

Related Videos