http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtLnazluRSmiyLvJtDGkm -

Album/Playlist
Dương Tấn Sơn- Quốc Dũng- Thoát Ly - Various ArtistsRu Tôi Giấc Mộng - Thanh Hương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cho Em Ngày Nắng Xanh Tấn Sơn 172
02. Ngại Ngùng Tấn Sơn 175
03. Mai Bá Thông 162
04. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Thanh Phương 154
05. Thoát Ly Tấn Sơn 125
06. Đường Xưa Bảo Yến 151
07. Hoang Vắng Tấn Sơn 139
08. Trái Tim Tội Lỗi Tấn Sơn 140
09. Kẻ Đau Tình Tấn Sơn 186
10. Ta Tấn Sơn 164
11. Ru Tôi Giấc Mộng Thanh Hương 163
12. Khoảng Cách Tấn Sơn 183
13. Lk: Tôi Thương; Bên Nhau Ngày Vui Tấn Sơn 177

Related Videos