http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJGTLHaAzxXGJxykFxybHLG -

Album/Playlist
Tôi Ngồi Với Đêm Sao - Quỳnh NhưCòn Lại - Quỳnh Như


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Còn Lại Quỳnh Như 179
02. Em Hãy Ra Đi Quỳnh Như 194
03. Ngồi Với Đêm Sao Quỳnh Như 133
04. Những Mãnh Vỡ Phù Hoa Quỳnh Như 129
05. Nơi Thế Giới Loài Người Quỳnh Như 124
06. Phiên Khúc Cuối Quỳnh Như 154
07. Rồi Khi Em Thấy Cô Đơn Quỳnh Như 252
08. Vết Tình Quỳnh Như 129
09. Vực Sâu Quỳnh Như 112

Related Videos