http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJHTLnsSAJXnEnyZvJTvHLn -

Album/Playlist
Tôi Ngồi Với Đêm Sao - Quỳnh NhưNgồi Với Đêm Sao - Quỳnh Như


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Còn Lại Quỳnh Như 174
02. Em Hãy Ra Đi Quỳnh Như 186
03. Ngồi Với Đêm Sao Quỳnh Như 120
04. Những Mãnh Vỡ Phù Hoa Quỳnh Như 117
05. Nơi Thế Giới Loài Người Quỳnh Như 114
06. Phiên Khúc Cuối Quỳnh Như 145
07. Rồi Khi Em Thấy Cô Đơn Quỳnh Như 244
08. Vết Tình Quỳnh Như 118
09. Vực Sâu Quỳnh Như 107

Related Videos