http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJHTLnsSAJXnEnyZvJTvHLn -

Album/Playlist
Tôi Ngồi Với Đêm Sao - Quỳnh NhưNgồi Với Đêm Sao - Quỳnh Như


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Còn Lại Quỳnh Như 177
02. Em Hãy Ra Đi Quỳnh Như 193
03. Ngồi Với Đêm Sao Quỳnh Như 130
04. Những Mãnh Vỡ Phù Hoa Quỳnh Như 126
05. Nơi Thế Giới Loài Người Quỳnh Như 121
06. Phiên Khúc Cuối Quỳnh Như 152
07. Rồi Khi Em Thấy Cô Đơn Quỳnh Như 250
08. Vết Tình Quỳnh Như 124
09. Vực Sâu Quỳnh Như 110

Related Videos