http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmyLGNlSxCGuLykbJTbHLG -

Album/Playlist
Tôi Ngồi Với Đêm Sao - Quỳnh NhưNhững Mãnh Vỡ Phù Hoa - Quỳnh Như


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Còn Lại Quỳnh Như 169
02. Em Hãy Ra Đi Quỳnh Như 185
03. Ngồi Với Đêm Sao Quỳnh Như 116
04. Những Mãnh Vỡ Phù Hoa Quỳnh Như 113
05. Nơi Thế Giới Loài Người Quỳnh Như 114
06. Phiên Khúc Cuối Quỳnh Như 141
07. Rồi Khi Em Thấy Cô Đơn Quỳnh Như 195
08. Vết Tình Quỳnh Như 115
09. Vực Sâu Quỳnh Như 105

Related Videos