http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnyLHNSAJCmiptkbcybnkn -

Album/Playlist
Tôi Ngồi Với Đêm Sao - Quỳnh NhưVết Tình - Quỳnh Như


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Còn Lại Quỳnh Như 176
02. Em Hãy Ra Đi Quỳnh Như 192
03. Ngồi Với Đêm Sao Quỳnh Như 129
04. Những Mãnh Vỡ Phù Hoa Quỳnh Như 125
05. Nơi Thế Giới Loài Người Quỳnh Như 120
06. Phiên Khúc Cuối Quỳnh Như 151
07. Rồi Khi Em Thấy Cô Đơn Quỳnh Như 249
08. Vết Tình Quỳnh Như 124
09. Vực Sâu Quỳnh Như 109

Related Videos