http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnyLHNSAJCmiptkbcybnkn -

Album/Playlist
Tôi Ngồi Với Đêm Sao - Quỳnh NhưVết Tình - Quỳnh Như


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Còn Lại Quỳnh Như 175
02. Em Hãy Ra Đi Quỳnh Như 190
03. Ngồi Với Đêm Sao Quỳnh Như 126
04. Những Mãnh Vỡ Phù Hoa Quỳnh Như 120
05. Nơi Thế Giới Loài Người Quỳnh Như 118
06. Phiên Khúc Cuối Quỳnh Như 149
07. Rồi Khi Em Thấy Cô Đơn Quỳnh Như 244
08. Vết Tình Quỳnh Như 123
09. Vực Sâu Quỳnh Như 107

Related Videos