http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGtLHaBxJmdkdTLvJTFHZH -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Phạm Trưởng - Phạm TrưởngYêu Phải Nói - Phạm Trưởng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Không Được Khóc Phạm Trưởng 659
02. Yêu Phải Nói Phạm Trưởng 595
03. Trang Giấy Trắng Phạm Trưởng 646
04. Hai Ba Năm Phạm Trưởng 549
05. Lại Một Đêm Phạm Trưởng 544
06. Biết Anh Sai Phạm Trưởng 509
07. Đôi Khi Muốn Phạm Trưởng 642
08. Yêu Không Dám Nói Phạm Trưởng 473
09. Nắng Và Mưa Phạm Trưởng 520
10. Dấu Hiệu Tình Yêu Phạm Trưởng 530
11. Người Dự Bị Phạm Trưởng 544
12. Nhiều Lúc Như Đôi Khi Phạm Trưởng 543
13. Em Về Đâu Phạm Trưởng 508
14. Tim Anh Chỉ Có Em Phạm Trưởng 917
15. Khi Cô Đơn Phạm Trưởng 582

Related Videos