http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcmTLmNAhLaNVHyLFJyDHLH -

Album/Playlist
The Best Of Jimmii J.C. Nguyễn Collection - Tình Xưa Nghĩa Cũ - Jimmii NguyễnTa Trở Về - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ta Trở Về Jimmii Nguyễn 327
02. Tình Xưa Nghĩa Cũ Jimmii Nguyễn 293
03. Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 Jimmii Nguyễn 206
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 229
05. Tình Và Đời Jimmii Nguyễn 191
06. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 225
07. Tình Như Lá Bay Xa Jimmii Nguyễn 221
08. Tình Như Lá Bay Xa 2 Jimmii Nguyễn 147
09. Thiên Đường Không Tìm Thây Jimmii Nguyễn 171
10. Nhớ Về Em Jimmii Nguyễn 193
11. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 224
12. Tình Yêu Xin Quay Trở Về Jimmii Nguyễn 180

Related Videos