http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcmTLmNAhLaNVHyLFJyDHLH -

Album/Playlist
The Best Of Jimmii J.C. Nguyễn Collection - Tình Xưa Nghĩa Cũ - Jimmii NguyễnTa Trở Về - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ta Trở Về Jimmii Nguyễn 325
02. Tình Xưa Nghĩa Cũ Jimmii Nguyễn 284
03. Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 Jimmii Nguyễn 204
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 228
05. Tình Và Đời Jimmii Nguyễn 190
06. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 219
07. Tình Như Lá Bay Xa Jimmii Nguyễn 215
08. Tình Như Lá Bay Xa 2 Jimmii Nguyễn 143
09. Thiên Đường Không Tìm Thây Jimmii Nguyễn 166
10. Nhớ Về Em Jimmii Nguyễn 184
11. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 222
12. Tình Yêu Xin Quay Trở Về Jimmii Nguyễn 177

Related Videos