http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcmTLmNAhLaNVHyLFJyDHLH -

Album/Playlist
The Best Of Jimmii J.C. Nguyễn Collection - Tình Xưa Nghĩa Cũ - Jimmii NguyễnTa Trở Về - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ta Trở Về Jimmii Nguyễn 330
02. Tình Xưa Nghĩa Cũ Jimmii Nguyễn 296
03. Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 Jimmii Nguyễn 207
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 231
05. Tình Và Đời Jimmii Nguyễn 192
06. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 226
07. Tình Như Lá Bay Xa Jimmii Nguyễn 223
08. Tình Như Lá Bay Xa 2 Jimmii Nguyễn 149
09. Thiên Đường Không Tìm Thây Jimmii Nguyễn 174
10. Nhớ Về Em Jimmii Nguyễn 195
11. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 224
12. Tình Yêu Xin Quay Trở Về Jimmii Nguyễn 182

Related Videos