http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcmTLmNAhLaNVHyLFJyDHLH -

Album/Playlist
The Best Of Jimmii J.C. Nguyễn Collection - Tình Xưa Nghĩa Cũ - Jimmii NguyễnTa Trở Về - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ta Trở Về Jimmii Nguyễn 326
02. Tình Xưa Nghĩa Cũ Jimmii Nguyễn 291
03. Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 Jimmii Nguyễn 205
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 228
05. Tình Và Đời Jimmii Nguyễn 190
06. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 223
07. Tình Như Lá Bay Xa Jimmii Nguyễn 220
08. Tình Như Lá Bay Xa 2 Jimmii Nguyễn 144
09. Thiên Đường Không Tìm Thây Jimmii Nguyễn 168
10. Nhớ Về Em Jimmii Nguyễn 192
11. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 223
12. Tình Yêu Xin Quay Trở Về Jimmii Nguyễn 180

Related Videos