-

Album/Playlist
Dân Hip Hop Hát Nhạc Pop - Phong ĐạtNo. Song Title Singers Views
01. Trái Tim Vỡ Phong Đạt 286
02. Đêm Cuồng Quay Phong Đạt 295
03. Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Phong Đạt 214
04. Đời Có Biết Trước Phong Đạt 223
05. Một Giờ Yêu Phong Đạt 193
06. Có Những Lúc Phải Khóc Phong Đạt 265
07. Hãy Ca La Hét Phong Đạt 248
08. Hãy Vui Cùng Phong Đạt Phong Đạt 289

Related Videos