http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHyLHsSLdWaCZyLvJTvGkm -

Album/Playlist
Dân Hip Hop Hát Nhạc Pop - Phong ĐạtMột Giờ Yêu - Phong Đạt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trái Tim Vỡ Phong Đạt 309
02. Đêm Cuồng Quay Phong Đạt 319
03. Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Phong Đạt 245
04. Đời Có Biết Trước Phong Đạt 309
05. Một Giờ Yêu Phong Đạt 263
06. Có Những Lúc Phải Khóc Phong Đạt 301
07. Hãy Ca La Hét Phong Đạt 288
08. Hãy Vui Cùng Phong Đạt Phong Đạt 319

Related Videos