http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHyLHsSLdWaCZyLvJTvGkm -

Album/Playlist
Dân Hip Hop Hát Nhạc Pop - Phong ĐạtMột Giờ Yêu - Phong Đạt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trái Tim Vỡ Phong Đạt 305
02. Đêm Cuồng Quay Phong Đạt 318
03. Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Phong Đạt 238
04. Đời Có Biết Trước Phong Đạt 296
05. Một Giờ Yêu Phong Đạt 255
06. Có Những Lúc Phải Khóc Phong Đạt 300
07. Hãy Ca La Hét Phong Đạt 283
08. Hãy Vui Cùng Phong Đạt Phong Đạt 318

Related Videos