http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcHtZmNAZdpNgdtkvJTbnkH -

Album/Playlist
Dân Hip Hop Hát Nhạc Pop - Phong ĐạtHãy Ca La Hét - Phong Đạt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trái Tim Vỡ Phong Đạt 294
02. Đêm Cuồng Quay Phong Đạt 312
03. Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Phong Đạt 226
04. Đời Có Biết Trước Phong Đạt 269
05. Một Giờ Yêu Phong Đạt 234
06. Có Những Lúc Phải Khóc Phong Đạt 292
07. Hãy Ca La Hét Phong Đạt 267
08. Hãy Vui Cùng Phong Đạt Phong Đạt 312

Related Videos