http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGxGyLmazkBpNClTkvcybnLn -

Album/Playlist
Dân Hip Hop Hát Nhạc Pop - Phong ĐạtHãy Vui Cùng Phong Đạt - Phong Đạt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trái Tim Vỡ Phong Đạt 295
02. Đêm Cuồng Quay Phong Đạt 313
03. Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Phong Đạt 227
04. Đời Có Biết Trước Phong Đạt 270
05. Một Giờ Yêu Phong Đạt 235
06. Có Những Lúc Phải Khóc Phong Đạt 293
07. Hãy Ca La Hét Phong Đạt 267
08. Hãy Vui Cùng Phong Đạt Phong Đạt 313

Related Videos