http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGxGyLmazkBpNClTkvcybnLn -

Album/Playlist
Dân Hip Hop Hát Nhạc Pop - Phong ĐạtHãy Vui Cùng Phong Đạt - Phong Đạt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trái Tim Vỡ Phong Đạt 309
02. Đêm Cuồng Quay Phong Đạt 320
03. Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Phong Đạt 246
04. Đời Có Biết Trước Phong Đạt 310
05. Một Giờ Yêu Phong Đạt 263
06. Có Những Lúc Phải Khóc Phong Đạt 302
07. Hãy Ca La Hét Phong Đạt 289
08. Hãy Vui Cùng Phong Đạt Phong Đạt 320

Related Videos