http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knJGyLnNzCDCFzETLFJTDnLH -

Album/Playlist
Luân Vũ Ngày Mưa - Various ArtistsChờ Một Tiếng Yêu - Minh Tuyết


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chờ Một Tiếng Yêu Minh Tuyết 239
02. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 146
03. Em Ở Đâu Dương Triệu Vũ 121
04. Ghen Bạch Yến 107
05. Luân Vũ Ngày Mưa Bảo Hân 219
06. Mambo Italiano Khánh Hà 148
07. Suối Tóc Phi Khanh 95
08. Tan Tác Quỳnh Vi 102
09. Thôi Trần Thái Hòa 80
10. Trizzie ' S Tango Trizzie Phương Trinh 129

Related Videos