http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knJGyLnNzCDCFzETLFJTDnLH -

Album/Playlist
Luân Vũ Ngày Mưa - Various ArtistsChờ Một Tiếng Yêu - Minh Tuyết


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chờ Một Tiếng Yêu Minh Tuyết 203
02. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 139
03. Em Ở Đâu Dương Triệu Vũ 95
04. Ghen Bạch Yến 88
05. Luân Vũ Ngày Mưa Bảo Hân 166
06. Mambo Italiano Khánh Hà 140
07. Suối Tóc Phi Khanh 71
08. Tan Tác Quỳnh Vi 87
09. Thôi Trần Thái Hòa 73
10. Trizzie ' S Tango Trizzie Phương Trinh 114

Related Videos