http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knJGyLnNzCDCFzETLFJTDnLH -

Album/Playlist
Luân Vũ Ngày Mưa - Various ArtistsChờ Một Tiếng Yêu - Minh Tuyết


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chờ Một Tiếng Yêu Minh Tuyết 186
02. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 136
03. Em Ở Đâu Dương Triệu Vũ 83
04. Ghen Bạch Yến 88
05. Luân Vũ Ngày Mưa Bảo Hân 151
06. Mambo Italiano Khánh Hà 140
07. Suối Tóc Phi Khanh 71
08. Tan Tác Quỳnh Vi 83
09. Thôi Trần Thái Hòa 73
10. Trizzie ' S Tango Trizzie Phương Trinh 112

Related Videos