http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knJGyLnNzCDCFzETLFJTDnLH -

Album/Playlist
Luân Vũ Ngày Mưa - Various ArtistsChờ Một Tiếng Yêu - Minh Tuyết


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chờ Một Tiếng Yêu Minh Tuyết 224
02. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 143
03. Em Ở Đâu Dương Triệu Vũ 106
04. Ghen Bạch Yến 101
05. Luân Vũ Ngày Mưa Bảo Hân 197
06. Mambo Italiano Khánh Hà 146
07. Suối Tóc Phi Khanh 86
08. Tan Tác Quỳnh Vi 98
09. Thôi Trần Thái Hòa 80
10. Trizzie ' S Tango Trizzie Phương Trinh 126

Related Videos