http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knJGyLnNzCDCFzETLFJTDnLH -

Album/Playlist
Luân Vũ Ngày Mưa - Various ArtistsChờ Một Tiếng Yêu - Minh Tuyết


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chờ Một Tiếng Yêu Minh Tuyết 218
02. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 140
03. Em Ở Đâu Dương Triệu Vũ 100
04. Ghen Bạch Yến 91
05. Luân Vũ Ngày Mưa Bảo Hân 177
06. Mambo Italiano Khánh Hà 142
07. Suối Tóc Phi Khanh 77
08. Tan Tác Quỳnh Vi 91
09. Thôi Trần Thái Hòa 74
10. Trizzie ' S Tango Trizzie Phương Trinh 117

Related Videos