http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJHtLmspDxVdnDyLDcyDmLm -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Khói - KhóiTháng 4 Của Anh - Khói


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nếu Em Ở Lại Khói 301
02. Như Ngày Đó Binz ft. Khói ft. ItsLee 301
03. Tháng 7 Của Anh (Em Và Cô Đơn) Khói 369
04. Xin Em Giữ Mưa Ở Lại Khói 283
05. Hoàng Hôn Khói ft. Black Apple 301
06. Bình Minh Khói ft. Táo 308
07. Trọn Vẹn (Tháng 5 Của Anh) Khói 253
08. Là Bao Xa Khói ft. Black Apple 227
09. Có Bao Giờ Khói ft. Lil Wind ft. It's Lee 277
10. Tháng 1 Của Anh Khói 360
11. Tháng 11 Của Anh Khói 233
12. Tháng 12 Của Anh Khói 245
13. Tháng 1 Của Anh (One Verse) Khói 299
14. Tháng 2 Của Anh Khói 285
15. Tháng 3 Của Anh Khói 225
16. Tháng 4 Của Anh Khói 283
17. Và Anh Ước Khói 253
18. Như Chưa Bao Giờ Khói 230
19. Rời Xa Binz ft. ItsLee ft. Khói 241
20. Những Năm Tháng Ấy TeA ft. Khói 314
21. Thiên Đường Khói 264
22. Phím Đàn (Cover) Khói 325
23. Những Tháng Của Anh Khói 239

Related Videos