http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJHtLmspDxVdnDyLDcyDmLm -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Khói - KhóiTháng 4 Của Anh - Khói


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nếu Em Ở Lại Khói 271
02. Như Ngày Đó Binz ft. Khói ft. ItsLee 268
03. Tháng 7 Của Anh (Em Và Cô Đơn) Khói 323
04. Xin Em Giữ Mưa Ở Lại Khói 239
05. Hoàng Hôn Khói ft. Black Apple 269
06. Bình Minh Khói ft. Táo 269
07. Trọn Vẹn (Tháng 5 Của Anh) Khói 220
08. Là Bao Xa Khói ft. Black Apple 192
09. Có Bao Giờ Khói ft. Lil Wind ft. It's Lee 237
10. Tháng 1 Của Anh Khói 310
11. Tháng 11 Của Anh Khói 202
12. Tháng 12 Của Anh Khói 205
13. Tháng 1 Của Anh (One Verse) Khói 254
14. Tháng 2 Của Anh Khói 256
15. Tháng 3 Của Anh Khói 197
16. Tháng 4 Của Anh Khói 257
17. Và Anh Ước Khói 224
18. Như Chưa Bao Giờ Khói 201
19. Rời Xa Binz ft. ItsLee ft. Khói 208
20. Những Năm Tháng Ấy TeA ft. Khói 289
21. Thiên Đường Khói 234
22. Phím Đàn (Cover) Khói 291
23. Những Tháng Của Anh Khói 218

Related Videos