http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJHtLmspDxVdnDyLDcyDmLm -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Khói - KhóiTháng 4 Của Anh - Khói


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nếu Em Ở Lại Khói 261
02. Như Ngày Đó Binz ft. Khói ft. ItsLee 257
03. Tháng 7 Của Anh (Em Và Cô Đơn) Khói 308
04. Xin Em Giữ Mưa Ở Lại Khói 228
05. Hoàng Hôn Khói ft. Black Apple 256
06. Bình Minh Khói ft. Táo 258
07. Trọn Vẹn (Tháng 5 Của Anh) Khói 213
08. Là Bao Xa Khói ft. Black Apple 188
09. Có Bao Giờ Khói ft. Lil Wind ft. It's Lee 225
10. Tháng 1 Của Anh Khói 301
11. Tháng 11 Của Anh Khói 192
12. Tháng 12 Của Anh Khói 192
13. Tháng 1 Của Anh (One Verse) Khói 244
14. Tháng 2 Của Anh Khói 244
15. Tháng 3 Của Anh Khói 192
16. Tháng 4 Của Anh Khói 247
17. Và Anh Ước Khói 217
18. Như Chưa Bao Giờ Khói 195
19. Rời Xa Binz ft. ItsLee ft. Khói 192
20. Những Năm Tháng Ấy TeA ft. Khói 279
21. Thiên Đường Khói 224
22. Phím Đàn (Cover) Khói 279
23. Những Tháng Của Anh Khói 212

Related Videos