http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnxnyLnadNAFplSTZvJybGZG -

Album/Playlist




Mãi Mãi - Lam Trường



Ngày Em Đến - Lam Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cảm Xúc Lam Trường 190
02. Chén Rượu Tình Lam Trường 153
03. Chia Tay Trong Mưa Lam Trường 215
04. Em Đâu Rồi Lam Trường 164
05. Giấc Mơ Thiên Đường Lam Trường 365
06. Giọt Lệ Chia Ly Lam Trường 169
07. Mãi Mãi Lam Trường 195
08. Mưa Nhớ Lam Trường 207
09. Ngày Em Đến Lam Trường 153
10. Tuyết Sơn Phi Hồ Lam Trường 235
11. Vầng Trăng Khuyết Lam Trường 179

Related Videos