http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJnyLGNAkBWdSWTZDJyvmLm -

Album/Playlist
Runaway (Chạy Trốn) - N.P. Thùy TrangKhi Ra Đi - N.P. Thùy Trang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Runaway N.P. Thùy Trang 393
02. Khi Ra Đi N.P. Thùy Trang 387
03. Without You (Vắng Anh) N.P. Thùy Trang 341
04. Xin Hãy Quên Em N.P. Thùy Trang 400
05. Khi Anh Cần Em N.P. Thùy Trang 378
06. Your World N.P. Thùy Trang 358
07. Over (Đã Qua) N.P. Thùy Trang 486
08. T'oublier N.P. Thùy Trang 325
09. Interlude N.P. Thùy Trang 272
10. Anh Ở Đâu N.P. Thùy Trang 358
11. Giấc Mơ Vội Tan N.P. Thùy Trang 376
12. Talk To Me N.P. Thùy Trang 413
13. Without You (English Version) N.P. Thùy Trang 498
14. Over (English Version) N.P. Thùy Trang 333
15. Runaway (Chạy Trốn) N.P. Thùy Trang 293

Related Videos