http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJGTLGNSLdpdpZykbJTvmLn -

Album/Playlist
Runaway (Chạy Trốn) - N.P. Thùy TrangOver (Đã Qua) - N.P. Thùy Trang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Runaway N.P. Thùy Trang 375
02. Khi Ra Đi N.P. Thùy Trang 369
03. Without You (Vắng Anh) N.P. Thùy Trang 323
04. Xin Hãy Quên Em N.P. Thùy Trang 385
05. Khi Anh Cần Em N.P. Thùy Trang 357
06. Your World N.P. Thùy Trang 342
07. Over (Đã Qua) N.P. Thùy Trang 471
08. T'oublier N.P. Thùy Trang 315
09. Interlude N.P. Thùy Trang 244
10. Anh Ở Đâu N.P. Thùy Trang 331
11. Giấc Mơ Vội Tan N.P. Thùy Trang 356
12. Talk To Me N.P. Thùy Trang 394
13. Without You (English Version) N.P. Thùy Trang 465
14. Over (English Version) N.P. Thùy Trang 311
15. Runaway (Chạy Trốn) N.P. Thùy Trang 278

Related Videos