http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJHtZnNlLdpVpVTkFJTbmkH -

Album/Playlist
Runaway (Chạy Trốn) - N.P. Thùy TrangInterlude - N.P. Thùy Trang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Runaway N.P. Thùy Trang 388
02. Khi Ra Đi N.P. Thùy Trang 382
03. Without You (Vắng Anh) N.P. Thùy Trang 335
04. Xin Hãy Quên Em N.P. Thùy Trang 392
05. Khi Anh Cần Em N.P. Thùy Trang 371
06. Your World N.P. Thùy Trang 348
07. Over (Đã Qua) N.P. Thùy Trang 478
08. T'oublier N.P. Thùy Trang 321
09. Interlude N.P. Thùy Trang 260
10. Anh Ở Đâu N.P. Thùy Trang 342
11. Giấc Mơ Vội Tan N.P. Thùy Trang 370
12. Talk To Me N.P. Thùy Trang 408
13. Without You (English Version) N.P. Thùy Trang 489
14. Over (English Version) N.P. Thùy Trang 323
15. Runaway (Chạy Trốn) N.P. Thùy Trang 282

Related Videos