http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJmtknaALdQdWgTLvxTvnkH -

Album/Playlist
Runaway (Chạy Trốn) - N.P. Thùy TrangTalk To Me - N.P. Thùy Trang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Runaway N.P. Thùy Trang 381
02. Khi Ra Đi N.P. Thùy Trang 375
03. Without You (Vắng Anh) N.P. Thùy Trang 327
04. Xin Hãy Quên Em N.P. Thùy Trang 390
05. Khi Anh Cần Em N.P. Thùy Trang 364
06. Your World N.P. Thùy Trang 344
07. Over (Đã Qua) N.P. Thùy Trang 472
08. T'oublier N.P. Thùy Trang 317
09. Interlude N.P. Thùy Trang 250
10. Anh Ở Đâu N.P. Thùy Trang 336
11. Giấc Mơ Vội Tan N.P. Thùy Trang 365
12. Talk To Me N.P. Thùy Trang 401
13. Without You (English Version) N.P. Thùy Trang 478
14. Over (English Version) N.P. Thùy Trang 316
15. Runaway (Chạy Trốn) N.P. Thùy Trang 279

Related Videos