http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncnyLHaALdpdQiyZbJyvmLH -

Album/Playlist
Runaway (Chạy Trốn) - N.P. Thùy TrangRunaway (Chạy Trốn) - N.P. Thùy Trang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Runaway N.P. Thùy Trang 389
02. Khi Ra Đi N.P. Thùy Trang 383
03. Without You (Vắng Anh) N.P. Thùy Trang 335
04. Xin Hãy Quên Em N.P. Thùy Trang 396
05. Khi Anh Cần Em N.P. Thùy Trang 374
06. Your World N.P. Thùy Trang 352
07. Over (Đã Qua) N.P. Thùy Trang 481
08. T'oublier N.P. Thùy Trang 321
09. Interlude N.P. Thùy Trang 266
10. Anh Ở Đâu N.P. Thùy Trang 343
11. Giấc Mơ Vội Tan N.P. Thùy Trang 372
12. Talk To Me N.P. Thùy Trang 410
13. Without You (English Version) N.P. Thùy Trang 491
14. Over (English Version) N.P. Thùy Trang 326
15. Runaway (Chạy Trốn) N.P. Thùy Trang 288

Related Videos