http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHxmtknNSFAaSLLtLvxyDGZH -

Album/Playlist
For The One I Love - Various ArtistsTình Yêu Như Bóng Mây - Duy Tường ft. Như Mai


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nhớ Mãi Đêm Này Duy Tường ft. Như Mai 280
02. Kỷ Niệm Đã Phai Màu Duy Tường 251
03. Tình Yêu Sẽ Trở Lại Duy Tường ft. Ngọc Huệ 225
04. Ngày Em Đi Duy Tường 194
05. Cánh Chim Cô Đơn Duy Tường ft. Ngọc Lan 311
06. Tình Yêu Như Bóng Mây Duy Tường ft. Như Mai 198
07. Cho Em Tình Hồng Duy Tường 207
08. Chỉ Có Em Trong Tim Duy Tường ft. Ngọc Huệ 216
09. Người Tình Yêu Dấu Duy Tường 196
10. Người Yêu Và Cơn Bảo Duy Tường ft. Ngọc Lan 228

Related Videos