http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncHyLGNSDlNSZDtLDJyDHkH -

Album/Playlist
For The One I Love - Various ArtistsCho Em Tình Hồng - Duy Tường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nhớ Mãi Đêm Này Duy Tường ft. Như Mai 283
02. Kỷ Niệm Đã Phai Màu Duy Tường 252
03. Tình Yêu Sẽ Trở Lại Duy Tường ft. Ngọc Huệ 226
04. Ngày Em Đi Duy Tường 194
05. Cánh Chim Cô Đơn Duy Tường ft. Ngọc Lan 318
06. Tình Yêu Như Bóng Mây Duy Tường ft. Như Mai 198
07. Cho Em Tình Hồng Duy Tường 210
08. Chỉ Có Em Trong Tim Duy Tường ft. Ngọc Huệ 216
09. Người Tình Yêu Dấu Duy Tường 197
10. Người Yêu Và Cơn Bảo Duy Tường ft. Ngọc Lan 231

Related Videos