http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncHyLGNSDlNSZDtLDJyDHkH -

Album/Playlist
For The One I Love - Various ArtistsCho Em Tình Hồng - Duy Tường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nhớ Mãi Đêm Này Duy Tường ft. Như Mai 289
02. Kỷ Niệm Đã Phai Màu Duy Tường 259
03. Tình Yêu Sẽ Trở Lại Duy Tường ft. Ngọc Huệ 235
04. Ngày Em Đi Duy Tường 200
05. Cánh Chim Cô Đơn Duy Tường ft. Ngọc Lan 330
06. Tình Yêu Như Bóng Mây Duy Tường ft. Như Mai 205
07. Cho Em Tình Hồng Duy Tường 220
08. Chỉ Có Em Trong Tim Duy Tường ft. Ngọc Huệ 223
09. Người Tình Yêu Dấu Duy Tường 204
10. Người Yêu Và Cơn Bảo Duy Tường ft. Ngọc Lan 239

Related Videos