http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJnykmaplQbRCZyZDxtDHkH -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungChìm Đò - Fony Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 129
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 117
03. Cõi Nhớ Fony Trung 58
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 114
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 74

Related Videos