http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcnyLHsQAWbihhTkDcyFnLm -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungHết Duyên - Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 129
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 118
03. Cõi Nhớ Fony Trung 59
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 114
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 74

Related Videos