http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcnyLHsQAWbihhTkDcyFnLm -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungHết Duyên - Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 118
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 117
03. Cõi Nhớ Fony Trung 57
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 110
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 70

Related Videos