http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmxHtLHsWlWbihcyZFcTbHLG -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungCõi Nhớ - Fony Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 108
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 112
03. Cõi Nhớ Fony Trung 53
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 105
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 65

Related Videos