http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmxHtLHsWlWbihcyZFcTbHLG -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungCõi Nhớ - Fony Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 105
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 111
03. Cõi Nhớ Fony Trung 51
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 101
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 62

Related Videos