http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJHtZmNWlWbEEZtLFJtFHkm -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungThằng Bạn Đời - Fony Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 104
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 111
03. Cõi Nhớ Fony Trung 50
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 100
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 61

Related Videos