http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJHtZmNWlWbEEZtLFJtFHkm -

Album/Playlist
Hết Duyên - Chìm Đò - Fony TrungThằng Bạn Đời - Fony Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chìm Đò Fony Trung 137
02. Hết Duyên Fony Trung ft. Chế Tài ft. Tiểu Bảo 120
03. Cõi Nhớ Fony Trung 60
04. Công Ơn Cha Mẹ Fony Trung 117
05. Thằng Bạn Đời Fony Trung 77

Related Videos