http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnTLmalHkZdlJyZFcTFmkG -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânLiên Khúc Chuyện Hợp Tan - Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 454
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 388
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 307
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 459
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 535
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 412
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 433
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 552

Related Videos